BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ

Công ty chuyên tư vấn lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ và các hồ sơ môi trường khác cho các doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp, nhà xưởng, các cơ sở sản xuất, cơ sở khám chữa bệnh, bệnh viện, … trên địa bàn các quận huyện trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bình Dương; Tây Ninh; Đồng Nai; Long An; Bà Rịa Vũng Tàu;.v.v

Hơn 10 năm kinh nghiệm thực hiện Tư vấn môi trường, Công ty chúng tôi tự hào là một trong những công ty môi trường uy tín bậc nhất trong ngành. Với đội ngũ nhân viên gồm những Thạc sĩ, kỹ sư môi trường giàu kinh nghiệm và chuyên sâu trong ngành tư vấn môi trường, quản lý môi trường, xử lý môi trường, chúng tôi luôn cam kết đem lại sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng qua việc thực hiện các loại hồ sơ sau:

 1. Đánh giá tác động môi trường (ĐTM).
 2. Lập đề án bảo vệ môi trường (đơn giản, chi tiết).
 3. Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.
 4. Kế hoạch bảo vệ môi trường ( thay cho Cam kết bảo vệ môi trường.)
 5. Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại; Báo cáo quản lý chất thải nguy hại.
 6. Giấy phép khai thác nước ngầm; Gia hạn nước ngầm.
 7. Xác nhận hoàn thành hồ sơ môi trường.
 8. Giấy phép xả thải.
 1. Đối tượng phải lập Báo cáo giám sát môi trường

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung đang hoạt động và thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Bản cam kết bảo vệ môi trường.

 1. Nội dung chương trình giám sát môi trường

Theo dõi số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn tác động tiêu cực phát sinh từ hoạt động của cơ sở đến chất lượng môi trường;

III. Mô tả công việc khi lập Báo cáo giám sát môi trường:

 1. Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án.
 2. Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh.
 3. Lấy mẫu nước thải, mẫu khí xung quanh và tại ống khói, lấy mẫu đất, mẫu nước ngầm. Đánh giá chất lượng môi trường.
 4. Đánh giá tác động của từng nguồn gây ô nhiễm.
 5. Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố.
 6. Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
 7. Trình nộp báo cáo lên các cơ quan có chức năng.
 1. Nơi nộp Báo cáo giám sát môi trường
 2. Chi cục môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đối với đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường);
 3. Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp Huyện (Quận ) nơi đặt cơ sở (đối với đối tượng phải lập Bản cam kết bảo vệ môi trường).
 4. Ban quản lý Khu công nghiệp (đối với đối tượng nằm trong Khu công nghiệp)
 5. Báo cáo giám sát môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh

(ban hành kèm theo Công văn số 3105/TNMT – QLMT ngày 18/04/2008 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

Ngày 18/04/2008 Sở TNMT-Thành phố Hồ Chí Minh có ban hành công văn số 3105/TNMT-QLMT về việc hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ. Theo đó, việc lập Báo cáo giám sát môi trường được quy định cụ thể như sau:

 1. Về tần suất nộp Báo cáo giám sát môi trường:

– Các cơ sở thuộc danh sách phải di dời do ô nhiễm môi trường và các cơ sở được xác định gây ô nhiễm môi trường nhưng chưa hoàn thành việc khắc phục ô nhiễm phải lập và gửi Báo cáo giám sát môi trường định kỳ tối thiểu 03 tháng/lần.

– Các cơ sỏ không thuộc hai đối tượng nêu trên phải lập và gửi Báo cáo giám sát môi trường định kỳ tối thiểu 06 tháng/lần (trừ trường hợp có yêu cầu cụ thể của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường).

 1. Về tần suất quan trắc, đo đạt:

– Theo dõi lưu lượng/ khối lượng/ tần suất và định kỳ đo đạc, lấy mẫu phân tích các thông số ô nhiễm đặc trưng của chất thải phát sinh từ quá trình hoạt động của cơ sở (nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, tiếng ồn, độ rung, và các chỉ tiêu khác); tần suất đo đạc, lấy mẫu phân tích tối thiểu 03 tháng/lần.

– Định kỳ đo đạc, lấy mẫu phân tích các thông số liên quan đến nguồn tác động tiêu cực của môi trường xung quanh cơ sở (nước mặt, nước ngầm, không khí, đất)- nếu tại khu vực của cơ sở không có trạm quan trắc chung của cơ quan nhà nước; tần suất đo đạc, lấy mẫu phân tích tối thiểu 06 tháng/lần.

 1. Thời điểm nộp báo cáo:
 • – Nộp trước ngày 15/06 và 15/12 hằng năm