Đặc điểm nước thải dệt nhuộm
Nước thải ngành dệt nhuộm thường gây ra nhiều vấn đề lớn về môi trường. đặc biệt là nguồn nước thải. Dòng thải bao gồm nước thải chủ yếu từ các công đoạn sản xuất sợi, dệt vải, nhuộm và hoàn tất.
Bên cạnh nước thải, xơ sợi chứa các tạp chất và hóa chất sử dụng trong quá trình xử lý vải cũng góp phần gây ra sự ô nhiễm của dòng thải ngành dệt nhuộm.
Màu của nước thải cũng là vấn đề lớn mà các công ty dệt nhuộm cần xử lý nguồn nước thải của mình trước khi thải ra môi trường. điều này cần chú ý đến chất khử màu nước thải dệt nhuộm phải có chất lượng, khử được hết các loại màu trong nước thải đầu ra hiệu quả.

Các thành phần cần phải xử lý nước thải dệt nhuộm
Dòng thải và chất ô nhiễm cần quan tâm trong nước thải ngành dệt nhuộm

Công đoạn Hóa chất sử dụng Chất ô nhiễm cần quan tâm
Giũ hồ Nước dùng để tách hồ sợi khỏi vải BOD, COD
Nấu tẩy Nước dùng để nấu Lượng nước thải lớn, có BOD, COD, nhiệt độ cao, kiềm tính.
Chất hoạt động bề mặt BOD,COD
Tác nhân chelat hóa (chất tạo phức), chất ổn định, chất điều chỉnh pH, chất mang Photpho, kim loại
Tác nhân tẩy trắng hypoclorit AOX
Nhuộm Nước dùng để nhuộm, giặt Lượng nước lớn có màu,BOD,COD, nhiệt độ
Nhuộm với các thuốc nhuộm hoạt tính, hoàn nguyên và sunphua, kiềm bông, nấu, tẩy trắng pH kiềm tính
Nhuộm với thuốc nhuôm Bazo, phân tán,axit, hoàn tất pH tính axit
Thuốc nhuộm, chất mang, tẩy tắng bằng clo, chất bảo quản, chất chổng mối mọt, clo hóa len AOX
Thuốc nhuộm Sunphua Sunphua
Nhuộm hoạt tính Muối trung tính
Các thuốc nhuộm phức chất kim loại và pigment Kim loại nặng
Các chất giặt, tẩy dầu mỡ,chất mang và chất tẩy trắng bằng clo Hydrocarbon chứa halogen
Các thuốc nhuộm hoạt tính và sunphua Màu
In hoa Dòng thải ra từ công đoạn in hoa BOD, COD, TSS, đồng,nhiệt độ,pH
Hoàn tất Dòng thải ra từ các công đoạn xử lý nhằm tạo ra các tính năng mong muốn cho thành phẩm BOD, COD,TSS

Xử lý nước thải dệt nhuộm theo công nghệ sau được đánh giá rất cao trong qua trình xử lý đạt tiêu chuẩn.

quy-trinh-fenton-1

Quá trình Fenton là phương pháp oxy hóa các chất hữu cơ khó phân hủy sinh học đã được nghiên cứu trong trường hợp này. Phương pháp Fenton là một công cụ khử màu hiệu quả.

Phương pháp Fenton cổ điển cho kết quả rất nhanh với chất khử màu xử lý nước thải dệt nhuộm, vừa phải với COD nhưng rất chậm với khử TOC và khử độc trong việc xử lý nước thải.

Hiện nay người ta đã nâng cao hiệu quả của phương pháp bằng nhiều cách: H2O2/ than đá, H2O2 và xúc tác cùng với kim loại chuyển tiếp, phương pháp Fenton có vòng chelat trung gian và Cu(II)/ axit hữu cơ/H2O2.

Trong suốt quá trình xử lý nước thải  bằng photo-Fenton chúng ta chỉ có thể quan sát được sự biến đổi màu nhờ chất khử màu nước thải dệt nhuộm chứ không nhìn thấy sự phân hủy sinh học.

Chúng ta có thể kết hợp giữa phương pháp oxy hóa bằng Fenton với xử lý sinh học để khử triệt để màu và COD trong nước thải công nghiệp dệt.

Thông thường quy trình xử lý gồm 4 giai đoạn:

Điều chỉnh pH phù hợp trong quá trình xử lý nước thải dệt nhuộm:

  • Trong các phản ứng keo tụ tạo bông, độ pH ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng và nồng độ Fe2+ , từ đó ảnh hưởng lớn đến tốc độ phản ứng và hiệu quả phân hủy các chất hữu cơ, pH thích hợp cho quá trình là từ 2 – 4, tối ưu nhất là ở  mức 2. 8.
  • Đã có nhiều công trình nghiên cứu nhằm giảm thiểu khó khăn khi đưa pH về mức thấp rồi sau đó lại nâng pH lên mức trung tính để tách khử Fe, H2O2 dư.
  • Nếu ta dùng các chất xúc tác khác như quặng sắt Goethite (a-FeOOH), cát có chứa sắt, hoặc sắt trên chất mang Fe/SiO2, Fe/TiO2, Fe/than hoạt tính, Fe/Zeolit… thì quá trình này gọi là Fenton dị thể, pH thích hợp ở trường hợp này theo nghiên cứu cao hơn đồng thể, khoảng từ 5 – 9.

Phản ứng oxi hóa trong quá trình xử lý nước thải dệt nhuộm:

Trong giai đoạn phản ứng oxi hóa xảy ra sự hình thành gốc *OH hoạt tính và phản ứng oxi hóa chất hữu cơ. Cơ chế hình thành gốc *OH hiện nay chưa thống nhất, sẻ có phản ứng:

Fe2+ + H2O2 —-> Fe3+  +  *OH + OH­–.

Gốc *OH sau khi hình thành sẽ tham gia vào phản ứng ôxi hóa các hợp chất hữu cơ có trong nước cần xử lý,  chuyển chất hữu cơ từ dạng cao phân thành các chất hữu cơ có khối lượng phân tử thấp.

CHC (cao phân tử) +   *HO   ——>    CHC (thấp phân tử)    +  CO2 +  H2O  +   OH-

Trung hòa và keo tụ: Sau khi xảy ra quá trình oxi hóa cần nâng pH dung dịch lên >7 để thực hiện kết tủa Fe3+ mới hình thành: Fe3+     +     3OH-      —–>      Fe(OH)3. Kết tủa Fe(OH)3 mới hình thành sẽ thực hiện các cơ chế keo tụ, đông tụ, hấp phụ một phần các chất hữu cơ chủ yếu là các chất hữu cơ cao phân tử

Quá trình lắng: Các bông keo sau khi hình thành sẽ lắng xuống  khiến làm giảm COD, màu, mùi trong nước thải. Sau quá trình lắng các chất hữu cơ còn lại (nếu có) trong nước thải chủ yếu là các hợp chất hữu cơ có khối lượng phân tử thấp sẽ được xử lý bổ sung bằng phương pháp sinh học hoặc bằng các phương pháp khác.

Nước thải sẽ theo ống dẫn nước thải đi qua song chắn rác để loại bỏ những tạp chất có kích thước lớn nhằm tạo hiệu quả cho các quy trình xử lý tiếp theo.

Sau đó nước thải sẽ được bơm lên bể điều hòa, tại đây có lắp đặt hệ thống bơm tuần hoàn kết hợp với hệ thống cánh khuấy để làm giảm nhiệt độ trong nước thải đồng thời tránh hiện tượng lắng cặn.

Qua đó cũng làm giảm đi một phần lượng COD, SS cũng như điều hòa lưu lượng trước khi đưa qua công trình xử lý tiếp theo.

Nước thải từ bể điều hòa sẽ được bơm qua bể keo tụ – tạo bông tại bể sẽ được bổ sung hóa chất để tăng hiệu suất của quá trình keo tụ, tạo bông thông thường thì sẽ bổ sung hóa chất như phèn nhôm PAC, polymer…

Tiếp đó nước thải sẽ được bơm sang bể lắng 1 để loại bỏ phần cặn lơ lững (SS) có trong nước thải, các bông cặn đã được tạo ra ở qui trình trước cũng sẽ được lắng tại đây.

xu-ly-nuoc-thai-det-nhuom-tlphat

Và sau đó nước thải sẽ được trung hòa nồng độ pH ở bể trung hòa. Nước thải sau khi được trung hòa sẽ được bơm qua bể hiếu khí, tại đây vi sinh sẽ phân hủy các hữu cơ còn lại thành các chất vô cơ đơn giản (hoạt động này được duy trì nhờ sự cấp khí của máy thổi khí).

Hiệu suất xử lý tại bể hiệu khí đạt khoảng 85-95%. Sau đó nước thải sẽ lắng bùn hoạt tính tại bể lắng 2, rồi tiếp tục được khử độ màu bằng chất khử màu nước thải dệt nhuộm và mùi bằng vi sinh khử mùi và vi sinh xử lý nước thải tại bể lọc áp lực bởi các vật liệu lọc.

Và nước sẽ được khử trùng trước khi qua bể lọc NF (Nanofiltration), qua NF và sẽ được bơm tuần hoàn để tái sử dụng. Lượng bùn được sinh ra bởi các qui trình trên sẽ được bơm qua bể chứa bùn và được xử lý theo định kì.

Trong quá trình xử lý nước thải dệt nhuộm, chất khử màu nước thải dệt nhuộm là yếu tố đánh giá trực quan chất lượng nước thải đầu ra, vì vậy công ty Thành Lợi Phát là đơn vị cung cấp chất khử màu nước thải dệt nhuộm có hiệu quả, chất lượng đảm bảo và giá cả phù hợp với nhu cầu khách hàng, để đảm bảo nước đầu ra của khách hàng đạt tiêu chuẩn xả thải theo quy định.