MẬT RỈ ĐƯỜNG

Tên gọi sản phẩmMẬT RỈ ĐƯỜNG

Thành phần: Đường mía và thành phần chất khô khác.

Nồng độ: Nguyên chất

Tiêu chuẩn chất lượng:

–       Hàm lượng đường ≥ 45%

–       Hàm lượng chất khô hòa tan “Brix” ≥ 76%

–       Tỷ trọng sản phẩm: 1.3 ± 0.2 g/ml

 Đặt điểm: Sản phẩm có màu nâu sậm đặc trưng của rỉ mật đường

Liên hệ: 0988 978 891