VI SINH XỬ LÝ

VI SINH XỬ LÝ NƯỚC THẢI VÀ KHÍ THẢI

BIO AIR

BIO AIR – Vi sinh xử lý mùi Giá: liên hệ – 0911 054 939 – 0988978891 (Zalo) Vi sinh khử mùi Clean Air E được phân lập để khử mùi do quá trình phân huỷ protein,hữu cơ và tinh bột, ứng dụng trong công nghệ xử lý mùi: Rác thải; Thuỷ sản; Cao su; Tinh bột; Thuộc […]

BIOWATER AE

BIOWATER AE – Vi sinh chuyên xử lý nước thải trong điều kiện hiếu khí Giá: liên hệ – 0911 054 939 – 0988978891 (Zalo) Vi sinh xử lý nước thải BIO water AE bao gồm các dòng vi khuẩn hiếu khí giúp đẩy nhanh quá trình Nitrat hóa, hiệu quả trong hệ thống xử […]

BIOWATER AN

BIOWATER AN – Vi sinh chuyên xử lý nước thải trong điều kiện kị khí Giá: liên hệ – 0911 054 939 – 0988978891 (Zalo) Vi sinh xử lý nước thải BIO water AN bao gồm các dòng vi khuẩn kị khí giúp đẩy nhanh quá trình Phosphate hóa, hiệu quả trong hệ thống xử […]

BIO WATER N

Vi sinh xử lý nước thải BIO water N bao gồm các dòng vi khuẩn giúp đẩy nhanh quá trình Nitrat hóa, xử Lý hiệu quả COD, BOD, hàm lượng đạm cao. Giá: liên hệ – 0911 054 939 – 0988978891 (Zalo) 1. Thành phần Rhodobacter sp ≥ 10^9 CFU/g Rhodopseudomonas sp ≥ 10^9 CFU/g […]